Města, která nikdy neexistovala, ale strašila svět

Z měst, která nikdy neexistovala, vytryskly řeky inkoustu a stala se z nich místa uctívání. Není tedy divu, že se jim v literatuře přikládá velký význam. Zde jsou některá města, která straší na celém světě.

1. Atlantida, jedno ze slavných měst, která nikdy neexistovala

Atlantida je pravděpodobně nejviditelnějším případem ztracené civilizace, která vzbudila zájem archeologů. O této údajně vyspělejší civilizaci hovořil již Platón ve svých dialozích Timaeus a Kritias. Je možné, že to byl jeden ze způsobů identifikace tzv. “mořských národů”. V každém případě je to jedna z nejrozšířenějších fantastických hypotéz. K určení předpokládaného místa se konalo mnoho kongresů a akcí, aniž by se dospělo k nějakému závěru.
 

2. Camelot

Král Artuš je jednou z ikonických postav anglické mytologie. Kamelot by byl jeho královstvím a zahrnoval by jeho hrad a hospodářské budovy. Jisté je, že milovníci fantasy literatury znají toto místo, které bylo poprvé zmíněno ve 12. století v básni Lancelot, rytíř na voze Chretiena de Troyes. Místo nelze přesně určit, ale mělo by se nacházet v Anglii. Zmínky o tomto městě najdete v různých básních, románech, komiksech a filmových zpracováních.