Steden die nooit hebben bestaan maar de wereld achtervolgden
 

4. Verloren Stad van “Z

Deze stad zou de hoofdstad worden van een beschaving waar Percy Fawcett het in zijn werken over had. De mythe was gebaseerd op Manuscript 512 van de Portugese koloniale autoriteiten in Brazilië, gedateerd 1753. Dit document sprak van een hoogontwikkelde Grieks-Romeinse beschaving. Dit was duidelijk in tegenspraak met wat tot dan toe was gevonden. In de negentiende en twintigste eeuw werden verschillende expedities ondernomen om het te vinden, waarbij Fawcett zelf in 1925 samen met andere onderzoekers in de Braziliaanse Mato Grosso verdween. Vandaag is er niets bekend van deze stad.

5. Wonderland

Wonderland is de plaats waar Alice haar avonturen beleeft in de roman die Lewis Carroll in 1865 schreef. Misschien heb je dit werk gelezen waarin Alice omgaat met pratende konijnen, bewegende figuren en andere fantastische wezens die in de roman voorkomen. Dit is waarschijnlijk een van de meest populaire denkbeeldige steden in de geschiedenis.